Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

akty prawne

akty prawne

Akty prawne

Podstawowym aktem prawnym, który określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i gospodarką narodową jest Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.