Asset Publisher Asset Publisher

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP

Posiedzenie Komisji na terenie Nadleśnictwa Łuków

Dnia 19 czerwca 2018r. na terenie Nadleśnictwa Łuków odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP zorganizowane z inicjatywy posła z Łukowa Krzysztofa Głuchowskiego. Wyjazdowe posiedzenie komisji sejmowej dotyczyło takich tematów jak zagospodarowanie turystyczne, współpraca z władzami samorządowymi oraz nadzór nadleśnictwa nad lasami prywatnymi. Sejmowa komisja ochrony środowiska odwiedziła Rezerwat Jata gdzie goście złożyli kwiaty przy pomniku księdza Brzóski oraz żołnierzy Armii Krajowej. Przeszli też ścieżkę edukacyjną oraz odwiedzili wiatę edukacyjną "Ostoja".