Wydawca treści Wydawca treści

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Nasz kraj jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Miarą kluczowej roli sektora leśno-drzewnego w naszej gospodarce jest to, że wypracowuje on ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł.

Las daje pracę

Lasy Państwowe należą do czołówki największych pracodawców w Polsce. Ale las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, którzy na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem, a przede wszystkim osobom zatrudnionym w kilkudziesięciu tysiącach firm tworzących przemysł drzewny, meblarski, papierniczy. W sumie to aż 375 tys. Polaków. Statystycznie co setny mieszkaniec naszego kraju pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.

Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam leśnictwo i przemysł drzewny oraz rolnictwo są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin. Aż ok. 60% wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym ulokowanych jest na obszarach wiejskich.

Sektor leśno-drzewny wytwarza 2 proc. polskiego PKB

  • 2 proc. polskiego PKB wytwarza sektor leśno-drzewny.
  • 4. miejsce zajmuje Polska na świecie pod względem eksportu mebli, a 10. pod względem ich produkcji.
  • 50 p roc. papieru oraz 9 na 10 mebli wyprodukowanych w Polsce trafia za granicę.
  • 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego (10 proc. całego eksportu).
  • 30 mld zł w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągnął od 1990 r. polski sektor drzewny (5,5 proc. wszystkich).
  • 100 kg papieru zużywa rocznie statystyczny Polak (średnia dla UE to 160 kg, dla USA – 230 kg).

Źródło: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szkolenie

Szkolenie

Zaproszenie na szkolenie realizowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach projektu pt. „Lasy prywatne- szanse, problemy, rozwiązania”.

Nadleśnictwo Łuków przekazuje zaproszenie na szkolenie realizowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach projektu pt. „Lasy prywatne- szanse, problemy, rozwiązania”.

 

Instytut Badawczy Leśnictwa realizuje projekt pt. „Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania.” Projekt jest dofinansowany ze środków NFOŚiGW. Jego celem jest podniesienie świadomości odnośnie potrzeb i kierunków zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z gospodarowaniem lasami na gruntach prywatnych. Projekt skierowany jest do właścicieli lasów prywatnych, osób nadzorujących lasy prywatne oraz zajmujących się tematyką lasów prywatnych na szczeblach rządowych i samorządowych.

W ramach projektu na terenie województwa lubelskiego odbędą się dwa spotkania (I i IV kwartał 2019 r.) Pierwsze z nich odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, Nadleśnictwo w Janowie Lubelskim, Bohaterów Porytowego Wzgórza 35H, 23-300 Janów Lubelski.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: m.sulkowska@ibles.waw.pl lub telefonicznie 22 7150461. Do dnia 19 kwietnia 2019 r.

 

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie:

 

http://www.ibles.pl/web/guest/-/projekt-28-2019-wn50-ee-ee-d

 

Program szkolenia  w załączniku.