Wydawca treści Wydawca treści

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Nasz kraj jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Miarą kluczowej roli sektora leśno-drzewnego w naszej gospodarce jest to, że wypracowuje on ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł.

Las daje pracę

Lasy Państwowe należą do czołówki największych pracodawców w Polsce. Ale las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, którzy na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem, a przede wszystkim osobom zatrudnionym w kilkudziesięciu tysiącach firm tworzących przemysł drzewny, meblarski, papierniczy. W sumie to aż 375 tys. Polaków. Statystycznie co setny mieszkaniec naszego kraju pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.

Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam leśnictwo i przemysł drzewny oraz rolnictwo są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin. Aż ok. 60% wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym ulokowanych jest na obszarach wiejskich.

Sektor leśno-drzewny wytwarza 2 proc. polskiego PKB

  • 2 proc. polskiego PKB wytwarza sektor leśno-drzewny.
  • 4. miejsce zajmuje Polska na świecie pod względem eksportu mebli, a 10. pod względem ich produkcji.
  • 50 p roc. papieru oraz 9 na 10 mebli wyprodukowanych w Polsce trafia za granicę.
  • 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego (10 proc. całego eksportu).
  • 30 mld zł w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągnął od 1990 r. polski sektor drzewny (5,5 proc. wszystkich).
  • 100 kg papieru zużywa rocznie statystyczny Polak (średnia dla UE to 160 kg, dla USA – 230 kg).

Źródło: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konkurs recytatorski "cztery pory roku"

Konkurs recytatorski "cztery pory roku"

Konkurs recytatorski "Cztery pory roku"

Nadleśnictwo Łuków zwraca się z prośbą do recytatorów i ich opiekunów artystycznych o podjęcie tematu „Cztery pory roku”. Współorganizatorem konkursu recytatorskiego jest Łukowski Ośrodek Kultury.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz uczestników placówek kultury działających na terenie i w sąsiedztwie Nadleśnictwa Łuków.
Jury oceniać będzie recytatorów w grupach wiekowych:
• Szkoła podstawowa klasy II-III;
• Szkoła podstawowa klasy IV-VI;
• Szkoła podstawowa klasy VII-VIII;
• Szkoły średnie.

Recytatorzy z placówek kultury prezentują się także w kategoriach wiekowych.

Każdą szkołę/placówkę może reprezentować do 3 recytatorów w każdej grupie wiekowej. Recytator prezentuje 1 wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji 3-5 minut.

Chociaż temat „Cztery pory roku” należy traktować szeroko, wieloznacznie i symbolicznie poszukajmy prozy i poezji podkreślającej potęgę, siłę i piękno leśnych ostępów w relacji z człowiekiem.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie lub nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 12 listopada 2019 roku na adres: Nadleśnictwo Łuków; Ławki 56 a; 21-400 Łuków; tel. 25 798 22 41. Przesłuchania konkursowe odbędą się we wtorek 19 listopada 2019 roku o godzinie 10:30 w Galerii PROwizorium lub w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Konkurs zakończy się koncertem laureatów, wręczeniem dyplomów, podziękowań, nagród i wyróżnień.

Regulamin konkursu „Cztery pory roku” oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronach internetowych organizatora i współorganizatora: www.lukow.warszawa.lasy.gov.pl oraz www.lok.lukow.pl

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:
- Nadleśnictwo Łuków – Karolina Barc tel. 507 049 833;
- Łukowski Ośrodek Kultury – Sławomir Żyłka tel. 608 887 121.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie. DARZ BÓR!!!