Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody stanowią jeden z cenniejszych elementów przyrody o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej. Niewątpliwie są wyjątkową ozdobą krajobrazu.

Pomnikami przyrody zazwyczaj są pojedyncze drzewa, zdarzają się wśród nich również szczególnie okazałe aleje drzew. Pomnikami przyrody mogą być także wodospady, skałki, jary, jaskinie, głazy narzutowe, groty.

Wszystkie pomniki przyrody są objęte ochroną prawną.

W zasięgu Nadleśnictwa Łuków uznano za pomniki przyrody 397 drzew (wraz z alejami pomnikowymi i zabytkowymi), 3 pomniki przyrody nieożywionej (głazy) oraz 112 drzew wchodzących w skład 5 alej zaewidencjonowanych jako pomniki przyrody.

Na terenie nadleśnictwa występują 2 drzewa oraz 3 aleje uznane za pomniki przyrody, są to:

1. Dąb szypułkowy w leśnictwie Kujawy (oddz. 35 g)

2. Dąb szypułkowy w leśnictwie Korwin (oddz. 148 f)

3. Aleja lipowa w leśnictwie Nowinki (oddz. 5 a)

4. Aleja świerków w leśnictwie Stoczek (oddz. 425 d)

5. Aleja grabów i świerków w leśnictwie Stoczek (oddz. 425 g)


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna 2018r.

Sprzedaż drewna 2018r.

Dni sprzedaży drewna w leśnictwach

Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się w siedzibach leśnictw w wyznaczone dni tygodnia w godzinach 7.00-10.00.

Sprzedaż sadzonek prowadzona jest w leśnictwie Kryńszczak oraz Gułów

 

DZIEŃ

LEŚNICTWO

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES

Poniedziałek

Dąbrówka

504 059 376

Klimki 34, 21-400 Łuków

Róża

504 062 541

Róża Podgórna 1B, 21-451 Róża Stara

Stoczek

504 062 493

ul. Piłsudskiego 145, 21-450 Stoczek Łukowski

Wtorek

Jagodne

504 059 348

Domanice 84, 08-113 Domanice

Kryńszczak

507 049 740

Kol.Gręzówka 34, 21-400 Łuków

Środa

Kujawy

507 047 582

Kożuchówka 70, 21-470 Krzywda

Nowinki

507 050 009

Gręzówka Nowa 59, 21-400 Łuków

Jata

507 049 528

Dąbie 183, 21-400 Łuków

Czwartek

Gułów

507 047 583

Gułów 99, 21-412 Adamów

Korwin

507 047 899

Korwin 120, 21-412 Adamów

Sarnów

507 047 795

Sarnów 15, 21-460 Sarnów

Piątek

Wojcieszków

507 047 591

Marianów 21, 21-411 Wojcieszków

Stoczek

504 062 493

ul. Piłsudskiego 145, 21-450 StoczekŁukowski