Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody stanowią jeden z cenniejszych elementów przyrody o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej. Niewątpliwie są wyjątkową ozdobą krajobrazu.

Pomnikami przyrody zazwyczaj są pojedyncze drzewa, zdarzają się wśród nich również szczególnie okazałe aleje drzew. Pomnikami przyrody mogą być także wodospady, skałki, jary, jaskinie, głazy narzutowe, groty.

Wszystkie pomniki przyrody są objęte ochroną prawną.

W zasięgu Nadleśnictwa Łuków uznano za pomniki przyrody 397 drzew (wraz z alejami pomnikowymi i zabytkowymi), 3 pomniki przyrody nieożywionej (głazy) oraz 112 drzew wchodzących w skład 5 alej zaewidencjonowanych jako pomniki przyrody.

Na terenie nadleśnictwa występują 2 drzewa oraz 3 aleje uznane za pomniki przyrody, są to:

1. Dąb szypułkowy w leśnictwie Kujawy (oddz. 35 g)

2. Dąb szypułkowy w leśnictwie Korwin (oddz. 148 f)

3. Aleja lipowa w leśnictwie Nowinki (oddz. 5 a)

4. Aleja świerków w leśnictwie Stoczek (oddz. 425 d)

5. Aleja grabów i świerków w leśnictwie Stoczek (oddz. 425 g)


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Imieniny Borsuka Lucka

Imieniny Borsuka Lucka

Z przedszkolem z Gręzówki oraz Bielan

Piękny maj oraz czerwiec pozwolił na organizowanie wielu wydarzeń na świeżym powietrzu. Borsuk Lucek korzystając z pięknej pogody swoje imieniny świętował w Jacie razem z przedszkolakami z Gręzówki i Bielan. Był tort, odśpiewane "Sto lat", laurka dla borsuka z darów lasu i tradycyjne ognisko.