Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody stanowią jeden z cenniejszych elementów przyrody o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej. Niewątpliwie są wyjątkową ozdobą krajobrazu.

Pomnikami przyrody zazwyczaj są pojedyncze drzewa, zdarzają się wśród nich również szczególnie okazałe aleje drzew. Pomnikami przyrody mogą być także wodospady, skałki, jary, jaskinie, głazy narzutowe, groty.

Wszystkie pomniki przyrody są objęte ochroną prawną.

W zasięgu Nadleśnictwa Łuków uznano za pomniki przyrody 397 drzew (wraz z alejami pomnikowymi i zabytkowymi), 3 pomniki przyrody nieożywionej (głazy) oraz 112 drzew wchodzących w skład 5 alej zaewidencjonowanych jako pomniki przyrody.

Na terenie nadleśnictwa występują 2 drzewa oraz 3 aleje uznane za pomniki przyrody, są to:

1. Dąb szypułkowy w leśnictwie Kujawy (oddz. 35 g)

2. Dąb szypułkowy w leśnictwie Korwin (oddz. 148 f)

3. Aleja lipowa w leśnictwie Nowinki (oddz. 5 a)

4. Aleja świerków w leśnictwie Stoczek (oddz. 425 d)

5. Aleja grabów i świerków w leśnictwie Stoczek (oddz. 425 g)


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nie zabierajmy zwierząt z lasu

Nie zabierajmy zwierząt z lasu

Spacerując wiosną po lasach oprócz rozkwitającej roślinności można również spotkać młode zwierzęta. Pamiętajmy, że maluchy nie zostały porzucone, a ich matki czekają w pobliżu.

Wiosna dla większości gatunków to okres rozrodczy. Na przełomie marca i kwietnia pojawiają się w lesie  m.in. młode zające oraz dziki.

Należy pamiętać, że zwierzęta leśne to zwierzęta dzikie, których nie wolno dotykać, kiedy matki poczują zapach człowieka na swoim potomstwie mogą je porzucić.

Pamiętajmy, że młode choć wyglądają bardzo niepozornie, są bronione przez dorosłe osobniki. Spotkanie z nimi może się okazać dla człowieka bardzo niebezpieczne.
Natomiast należy poinformować miejscowego leśniczego o rannym  lub chorym zwierzęciu zauważonym w lesie.

Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie zakazane jest chwytanie i przetrzymywanie dzikich zwierząt.
Pamiętajmy! Najlepszym środowiskiem dla dzikich zwierząt jest las, w którym znajdują zarówno odpowiednie pożywienie, jak i bezpieczeństwo.