Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Rezerwat Jata

Serce łukowskich lasów, Rezerwat Jata, to miejsce gdzie szum borów jodłowych wywoła chwilę zadumy w twych myślach. Znajdujące się przy ścieżce turystycznej pomniki natychmiast przeniosą Cię w odległe czasy i zapoczątkują chęć poznania kolejnych tajemnic Powstania Styczniowego oraz II Wojny Światowej, jakie skrywa przed Tobą  Jata.  Dlatego przemierzając ścieżkę edukacyjną- pieszo bądź rowerem, nie zapomnij o lornetce lub aparacie fotograficznym. Jata odkryje przed Tobą swoje bogactwo. Podziwiając majestatyczne jodły bądź uważny, a spotkasz ciekawe gatunki  zwierząt i roślin- często chronionych.  Potrzebę ochrony tego cennego miejsca zauważono ponad 80 lat temu, co sprawiło, że Jata to jeden z najstarszych rezerwatów w Polsce. Nie zdziw się, gdy stracisz tam poczucie czasu- zdarza się to ludziom od zamierzchłych czasów. Ze względu na to przygotowaliśmy miejsca biwakowe, które pozwolą Ci na chwilę odpoczynku. Zapamiętaj jednak- tajemnice Jaty sprawią, że będziesz tam wciąż wracał…

Rezerwat pod względem prawnym został utworzony 21.03.1933 roku z inicjatywy prof. W. Szafera - wybitnego polskiego przyrodnika. W dniu 4.08.1952 roku dokonano jego restytucji (przywrócenia). Rezerwat zyskał wtedy jednocześnie statut ścisłego. Wreszcie 7.05.1984 roku powiększono rezerwat o 780 ha (rezerwat częściowy) tworząc istniejącą do dziś formę ochrony przyrody o łącznej pow. 1117 ha (z czego 337 ha to rezerwat ścisły).

Na terenie rezerwatu miały miejsce wydarzenia historyczne z czasów Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego (ks. Stanisław Brzóska) oraz II Wojny Światowej (obóz partyzancki).

fot. Ewelina Najdyhor

Dowiedz się więcej o Rezerwacie Przyrody Jata- wejdź na http://www.rezerwatjata.pl/

 

Rezerwat Topór

Rezerwat „Topór"został utworzony w 1933 roku. Ponowne uznanie go za rezerwat nastąpiło w 1959 roku- podobnie jak w przypadku rezerwatu „Jata". Ochrona stanowisk naturalnego występowania jodły w jej północno-wschodniej granicy zasięgu jest najważniejszym powodem, dla którego tereny leśnictwa Jagodne objęto ochroną częściową. Obszar rezerwatu stanowi 58,20 ha lasów. W rezerwacie występuje wiele roślin chronionych, są to m.in. widłak goździsty, widłak jałowcowaty, widłak wroniec, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk błotny.

Charakterystyczną cechą tego miejsca jest występowanie jodły we wszystkich zbiorowiskach roślinnych rezerwatu. Podczas II Wojny Światowej starodrzew jodłowy w rezerwacie „Topór" uległ poważnym zniszczeniom. Nie oszczędził go również huragan w 1951 roku. Z tego powodu dorodny drzewostan jodłowy zachował się tylko w południowej części rezerwatu.

Rezerwat Kra Jurajska

Powołany został w roku 1980 jako rezerwat częściowy. Obejmuje obszar 8 ha gruntów prywatnych, znajdujących się obok Kolonii Gołaszyn (na północny-zachód od Łukowa).

Rezerwat chroni bogate złoża amonitów, unikalne w skali światowej. Amonity to grupa głowonogów żyjących w okresie od dewonu po kredę. Były to zwierzęta przebywające w wodzie. Żywiły się planktonem. Osiągały różne rozmiary- do kilku milimetrów do nawet kilku metrów średnicy. Wyginęły wraz z dinozaurami- pod koniec okresu kredy.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konkurs recytatorski "cztery pory roku"

Konkurs recytatorski "cztery pory roku"

Konkurs recytatorski "Cztery pory roku"

Nadleśnictwo Łuków zwraca się z prośbą do recytatorów i ich opiekunów artystycznych o podjęcie tematu „Cztery pory roku”. Współorganizatorem konkursu recytatorskiego jest Łukowski Ośrodek Kultury.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz uczestników placówek kultury działających na terenie i w sąsiedztwie Nadleśnictwa Łuków.
Jury oceniać będzie recytatorów w grupach wiekowych:
• Szkoła podstawowa klasy II-III;
• Szkoła podstawowa klasy IV-VI;
• Szkoła podstawowa klasy VII-VIII;
• Szkoły średnie.

Recytatorzy z placówek kultury prezentują się także w kategoriach wiekowych.

Każdą szkołę/placówkę może reprezentować do 3 recytatorów w każdej grupie wiekowej. Recytator prezentuje 1 wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji 3-5 minut.

Chociaż temat „Cztery pory roku” należy traktować szeroko, wieloznacznie i symbolicznie poszukajmy prozy i poezji podkreślającej potęgę, siłę i piękno leśnych ostępów w relacji z człowiekiem.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie lub nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 12 listopada 2019 roku na adres: Nadleśnictwo Łuków; Ławki 56 a; 21-400 Łuków; tel. 25 798 22 41. Przesłuchania konkursowe odbędą się we wtorek 19 listopada 2019 roku o godzinie 10:30 w Galerii PROwizorium lub w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Konkurs zakończy się koncertem laureatów, wręczeniem dyplomów, podziękowań, nagród i wyróżnień.

Regulamin konkursu „Cztery pory roku” oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronach internetowych organizatora i współorganizatora: www.lukow.warszawa.lasy.gov.pl oraz www.lok.lukow.pl

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:
- Nadleśnictwo Łuków – Karolina Barc tel. 507 049 833;
- Łukowski Ośrodek Kultury – Sławomir Żyłka tel. 608 887 121.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie. DARZ BÓR!!!